Последната врата (fb2)

Любомир Николов
Последната врата [bg] 1245K, 80 с.

Добавлена: 15.11.2010

Аннотация

Влачейки дългото брезентово наметало, тролът тромаво пристъпва към скалата. Обхваща я с грамадните си ръце, напъва се и я отмества. Отзад наистина зее проходът на мрачна пещера. Без да губите време, всички се втурвате навътре. Ти влизаш последен и като се озърташ през рамо, виждаш, че по клисурата тичешком се задават хора и кучета. Тролът прихваща здраво скалата и я придърпва обратно на мястото й. Сега преследвачите ви не могат да ви достигнат.
Ти, млади приятелю, ще се сблъскаш с още много трудности, но трябва да намериш Последната врата, за да спасиш своя народ.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X